1 2 3 4

Index
Sidan 1    ………………    http://www.concertcontor.se/goermarsson/Porfolio_I.html

            NORDENS KALLIGRAF

Sidan 2    ………………    http://www.concertcontor.se/goermarsson/Porfolio_II.html

            UTSTÄLLNINGAR K.F. 1958–2001

Sidan 3    ………………    http://www.concertcontor.se/goermarsson/Porfolio_III.html

            VITA KRISTER FOLLIN

Sidan 4    ………………    http://www.concertcontor.se/goermarsson/Porfolio_IIII.html

           MONOGRAFI–PROJEKTET * & REPROS    I    II    III    V    VI    X    XI    XII    XIII    XIV    XV    XVIIa    XIX

Sidan www  ……………    http://www.concertcontor.se/goermarsson/Krister_Follin.html
* monografi – & utställnings – projekten Då det varken existerar någon monografi eller representativa kataloger från hans talrika utställningar, är det risk för att detta värdefulla, och för 1900-talets konstutveckling typiska, verk faller i glömska. Av denna anledning är det av vikt, att det utöver de relativt få verk som befinner sig på museer, till exempel Nationalmuseum, existerar en ännu så länge otillgänglig konstnärlig kvarlåtenskap, som för närvarande bevaras i Krister Follinarkivet i Glemmingebro. Samlingen av grafiska arbeten kan betraktas som nästintill komplett. Den innehåller även helt okända teckningar. Bland dessa bilder, vars betydelse måste värderas olika, finns viktiga verk från hans "sandbild"–epok …

http://goermarsson.unalom.net/concertcontor/16_november_2016_sv.html

Goermarson 2015http://www.unalom.netshapeimage_2_link_0