Ensemble U3


mellan här och där


Programmet bjuder på verk av idag och från 1700-talet, från Tyskland och Asien - schamanistiska dansrytmer och virtuosa sonater, meditationer och drömbilder.

Solo- och kammarmusikverk av Toru Takemitsu, Isang Yung och Il-Ryun Chung kontrasterar men kompletterar också de stora tyska mästarnas, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emmanuel Bach och Georg Philipp Telemann, kompositioner.
C.Ph.Emanuel Bach (1714-1788)

Sonate für Flöte und Basso continuo in g-Moll (orig. in e-Moll)

Adagio, Allegro, Menuet

Toru Takemitsu (1930-1996)

Rain Dreaming (1986)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonate für Flöte und Basso continuo in g-Moll (orig. in e-Moll; BWV 1034)

Adagio ma non tanto, Allegro, Largo, Allegro

Il-Ryun Chung

Geori (2007), Auftragswerk des Internationalen Musikfestivals

Tongyeong für Ensemble U3

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Triosonate für Blockflöte, Gambe und B.c. in F-Dur (aus: Essercizii Musici Nr.7)

Vivace, Mesto, Allegro

Isang Yun (1917-1995)

Der Eremit am Wasser (aus: Die Chinesischen Bilder, 1993)

Der Affenspieler (aus: Chinesische Bilder; 1993)

J.S. Bach (1685 -1750)

Sonate für Viola da Gamba und obligates Cembalo in g-Moll (BWV 1029)

Vivace, Adagio, Allegro

G. Ph. Telemann (1681-1767)

Triosonate für Blockflöte, obligates Cembalo und Basso continuo in B-Dur

(aus: Essercizii Musici Nr.8)

Dolce, Vivace, Siciliana, Vivace

P R O G R A M M E T
-La Notte Italiana
-mellan här och där
-For Several Friends
-Ljuva stillhetla_notte_italiana.htmlfor_several_friends.htmlNattkonsert.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3
-La Notte Italiana    -mellan här och där    -For Several Friends    -Ljuva stillhetla_notte_italiana.htmlfor_several_friends.htmlNattkonsert.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3